Body Art

Body Art

Priorytetem treningu BodyART® jest spojrzenie na człowieka jako na funkcjonalną jednostkę. W przeciwieństwie do klasycznego treningu siłowego, skoncentrowanego na pojedynczych mięśniach, w BodyART® ciało człowieka jako całość ma pierwszeństwo. Wszystkie ćwiczenia i pozycje trenują różne mięśnie ciała jednocześnie, oddziałując na połączone z nimi organy.

BodyART® zawiera elementy jogi, fizjoterapii, japońskiej DO IN, nowo powstałych pozycji oraz klasycznych technik oddechu, tworząc synergię treningu fizycznego i odpoczynku umysłowego. Ostatecznym celem treningu BodyART® jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciała człowieka jako całości poprzez siłę funkcjonalną i trening stabilizujący system ruchowy człowieka.

Wszystkie ćwiczenia są ze sobą związane i uzupełniają się nawzajem, nie mając początku ani końca. Dzięki technikom oddechu i koncentracji, każde z ćwiczeń jest wykonywane świadomie w wolnym tempie, stąd ciało doświadcza dostatecznej ilości czasu, by przeciwstawić się negatywnie obciążającym je lub zbyt szybkim, nieświadomie wykonywanym ruchom, a tym samym pozbywa się i eliminuje dawne, nieprawidłowe nawyki ruchowe.

Dla kogo?
BodyART® można ćwiczyć w każdym wieku. Trening uczy świadomości swojego ciała i fantastycznie odpręża. Kształtuje siłę, elastyczność, poprawia postawę ciała, wyszczupla.